Video xem thêm: Việt Hương, Đàm Vĩnh Hưng, Ngọc Trinh làm từ thiện