Video xem thêm: Thủy Tiên công khai chi 2,7 tỷ cho 7 ngày từ thiện