Video xem thêm: Trấn Thành bị chỉ trích khi hát chung với Thùy Chi