Video xem thêm: Võ Ngọc Trân và Ngân 98: 2 hot girl nhận “gạch đá” vì phát ngôn “thiếu muối”