Video xem thêm: Sao Việt chăm từ thiện (P2): Ngọc Trinh, Đàm Vĩnh hưng hết mình, gia đình Việt Hương cứ rảnh rỗi là làm từ thiện