Video xem thêm: Cảm động cảnh bộ đội vượt nước xiết ứng cứu ngôi làng bị cô lập