Video xem thêm: Taxi vẫn “hỗn loạn” trước cổng bệnh viện