Video xem thêm: Sao Việt bị chỉ trích vì làm từ thiện