Video xem thêm: Chú chó được mệnh danh "Aqua-dog mùa lũ": Vượt mấy km tìm chủ trong lúc sơ tán tránh lũ