Video xem thêm: Tài xế ô tô đi chậm để chắn mưa to gió lớn cho xe máy đi qua cầu Rồng