Video xem thêm: Hương Giang đối diện với sức khỏe tuột dốc tuổi 30, sức khỏe người chuyển giới càng lớn càng suy giảm