Video xem thêm: 9x đạp xe khắp Sài Gòn cắt tóc cho người nghèo