Video xem thêm: Chuyện về cụ ông thích dọn rác bảo vệ môi trường suốt 30 năm qua