Video xem thêm: [Live] Người em đã yêu - Thu Thuỷ [Yan Vpop 20]