Video xem thêm: Hương Tràm, Bằng Kiều song ca Duyên mình lỡ