Video xem thêm: Matt Liu và Hương Giang tiếp tục nắm tay đi dạo buổi tối tại Đà Lạt