Video xem thêm: Chuẩn bị đám cưới, nữ cứu hỏa hi sinh trong vụ nổ ở Lebanon được dành tặng vũ điệu cuối