Video xem thêm: Voi con nằm ăn vạ trên đường, bị chủ “đánh yêu” liền giận dỗi bỏ đi