Video xem thêm: Vụ cháy nổ lớn tại kho phân bón ở Lebanon