Video xem thêm: Cho bạn thân mượn tiền và cái kết “mất cả tiền lẫn bạn”