Video xem thêm: Lan Ngọc muốn được cầu hôn bằng nhạc Chi Dân