Video xem thêm: Tên cướp điện thoại bị bà cụ đánh tới tấp