Video xem thêm: Bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng hát cùng bệnh nhân Covid-19