Video xem thêm: Đàm Vĩnh Hưng làm tóc cho mẹ Hoài Linh,