Video xem thêm: Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh thân thiết ngồi kề nhau trên một chiếc ghế