Video xem thêm: Hoàng Thuỳ Linh trở lại điện ảnh cùng đạo diễn Quang Huy