Video xem thêm: TÔI KỂ: Người đàn ông bị liệt nửa người sửa xe nổi tiếng Bình Dương