Video xem thêm: Cụ ông già cô đơn, nhặt phế liệu sống tạm bợ trong nhà trọ 5m2