Video xem thêm: Bà cụ gần 70 tuổi mưu sinh giữa Đà Lạt và lời hứa "không lấy chồng"