Video xem thêm: Có chắc yêu là đây teaser - Sơn Tùng