Video xem thêm: Cụ bà còng lưng khởi nghiệp - sương sương ngày 400 chiếc nem chua