Video xem thêm: Xe chở học sinh đi chụp kỷ yếu bị lật trên quốc lộ 47