Video xem thêm: NGƯỜI SG ĐỘI MƯA ĐỢI MUA BÁNH TRÁNG - MỖI THÁNG CÁT THY THU VỀ 20 TỶ?