Video xem thêm: Khu vực cáp treo ở Phú Quốc xuất hiện vòi rồng