Video xem thêm: BẢN TIN GIẢI TRÍ - SAO VIỆT LÊN TIẾNG XIN LỖI ĐỒNG NGHỆP NHƯNG BỊ PHŨ