Video xem thêm: Xe máy đi với tốc độ xe đạp lên cầu Long Biên