Video xem thêm: Chàng trai xăm trổ 2 năm ròng rã cắt tóc miễn phí cho người nghèo