Video xem thêm: Nam phi công người Anh đã ngồi được trên xe lăn để đi phơi nắng