Video xem thêm: Phi công Anh vẫy tay chào các bác sĩ