Video xem thêm: BẢN TIN GIẢI TRÍ NHỮNG SAO VIỆT KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG VỚI NGÂN 98