Video xem thêm: Xe cắt tóc "đi khắp nơi" cắt miễn phí cho người Sài Gòn