Video xem thêm: Người phụ nữ được trả lại 11 triệu đồng tiền viện phí làm rơi