Video xem thêm: Khoảnh khắc cây bật gốc, đổ đè vào nhiều em học sinh ở trường THCS Bạch Đằng