Video xem thêm: Phương Mỹ Chi cover ca khúc của Amee