Video xem thêm: Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị phi công người Anh