Video xem thêm: Chi từ bỏ ngôi vị công chúa chính thức soán ngôi NỮ HOÀNG