Video xem thêm: Thiên thần nhí phục vụ trà sữa đóng lon hút khách ở Sài Gòn