Video xem thêm: Con gái Lê Dương Bảo Lâm kêu ba đi ngủ sớm