Video xem thêm: Sam cầu cứu Quân A.P, Ngô Kiến Huy