Video xem thêm: Nghệ sĩ Kim Thư đầy lạc quan sau nhiều biến cố đau lòng!